Điều Khoản

Điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi

Quyền sở hữu trí tuệ:

 - Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Rights) là một phần quan trọng trong việc xác định vị trí và giá trị của một trang web. Quyền sở hữu trí tuệ của trang web bao gồm các quyền như bản quyền, thương hiệu, tên miền, các tài liệu đăng trên trang web và các chương trình máy tính, ứng dụng di động, các tác phẩm nghệ thuật và các sáng tạo khác.

Trang web cần phải bảo vệ và quản lý các quyền sở hữu trí tuệ của mình để đảm bảo không có ai sử dụng trái phép, sao chép hay phân phối thông tin, tài liệu và sản phẩm của trang web. Điều này cũng giúp cho trang web có thể bảo vệ và tăng giá trị thương hiệu của chúng tôi.

Ngoài việc đăng ký bản quyền, thương hiệu và tên miền, trang web cũng cần có các chính sách và quy định rõ ràng về việc sử dụng nội dung trên trang web. Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của trang web cũng giúp cho trang web có thể bảo vệ các đối tác liên kết, quản lý và tăng giá trị thương hiệu của mình trong thị trường cạnh tranh.

Giới hạn độ tuổi truy cập:

 - Chủ sở hữu của trang web này có thể cung cấp tài liệu hoặc hình ảnh dành cho đối tượng bị giới hạn độ tuổi. Quyền truy cập vào trang web này chỉ dành cho những người đủ tuổi hợp pháp tại khu vực tài phán nơi trang web này đang được xem và ít nhất 18 tuổi. Những người muốn truy cập hình ảnh trực quan, âm thanh và mô tả bằng lời nói về bản chất khiêu dâm có khuynh hướng tình dục và thẳng thắn. Các tài liệu có sẵn trong trang web này có thể bao gồm mô tả bằng hình ảnh trực quan về bản chất và mô tả khỏa thân hoặc hành vi tình dục và không được truy cập bởi bất kỳ ai không đủ tuổi hợp pháp trong khu vực tài phán nơi trang web này đang được xem và ít nhất 18 tuổi tuổi ở Hoa Kỳ (21 tính theo AL, MS, NE và WY), bởi bất kỳ ai nhận thấy nội dung đó có tính chất xúc phạm, hoặc bởi bất kỳ ai chỉ đơn giản là không muốn tiếp xúc với những tài liệu đó.

Quy định về việc sử dụng trang web: Trang web chúng tôi quy định về các quy tắc sử dụng trang web, bao gồm cách sử dụng, việc đăng ký tài khoản, việc cập nhật thông tin cá nhân, quyền riêng tư và bảo mật.

Quy định về việc sử dụng nội dung trên trang web: Trang web chúng tôi quy định về quyền sử dụng nội dung trên trang web, bao gồm bản quyền và sự chấp thuận của người sử dụng, không được sao chép nội dung và hình ảnh bằng hình thức nào.

Chấm dứt quyền truy cập: Trang web chúng tôi quy định về việc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng trang web, bao gồm việc chấm dứt tài khoản của người dùng nếu người dung không tuân thủ quy định.

Trách nhiệm của người sử dụng: Trang web chúng tôi quy định về trách nhiệm của người sử dụng khi sử dụng trang web và các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web.

Giới hạn trách nhiệm: Trang web chúng tôi quy định về giới hạn trách nhiệm của mình trong trường hợp có tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web.

Các Điều khoản và Điều kiện Bổ sung

Trang web có thể có các Điều khoản và Điều kiện bổ sung là một phần không thể thiếu trong việc cung cấp cho Người đăng ký và bổ sung cho các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện như được liệt kê tại trang web sẽ không có cách nào làm mất hiệu lực của bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào được liệt kê ở đây. Tất cả các Điều khoản được liệt kê áp dụng cho Xemsex.video Ltd, trang web và người đăng ký.